Македонско девојче

Услови за користење – Makedonskodevojche.com

Добродојдовте на интернет порталот на Makedonskodevojche.com. Makedonskodevojche.com ви овозможува користење на услугите и содржините на својот интернет портал кои се регулирани со овие Услови за користење и важат за сите содржини, страници, услуги интернет домени и поддомени кои се во сопственост на Makedonskodevojche.com. Со користењето на интернет порталот на Makedonskodevojche.com, неговите страници, содржини и услуги се смета дека корисниците во секој момент се запознаени со овие Услови за користење и дека во целост ги разбираат и прифаќаат.

Опис на услугите

Makedonskodevojche.com е бесплатна услуга која овозможува слушање на секаква музика од Македонија и пошироко.

Авторски права

Доколку корисникот смета дека дошло до повреда на авторските права на порталот, должен е да го извести главниот уредник на Makedonskodevojche.com преку е-пошта на info@makedonskodevojche.com

Заштита на приватноста и личните податоци

Makedonskodevojche.com се обврзува дека ќе ја почитува анонимноста и приватноста на своите корисници и посетители на порталот. Makedonskodevojche.com може да собира лични податоци од корисниците/посетителите само со нивна согласност. Наведените податоци ќе се користат со цел информирање на корисниците, подобар увид и разбирање на потребите накорисниците на Makedonskodevojche.com, како и развивање на што поквалитетни услуги. Makedonskodevojche.com под ниту еден услов овие податоци нема да ги направи достапни на трета страна, освен во случај и кога таква обврска е регулирана со закон. При вашата посета на порталот Makedonskodevojche.com серверот автоматски ја бележи IP адресата на корисникот на сајтот, детали за интернет прелистувачот кој го користите, оперативниот систем на вашиот компјутер, а собира информации и за времето на посета. Ваквите информации ни овозможуваат статистика за посетеноста на нашиот портал, а крајната цел е анализа на најпопуларните содржини меѓу публиката со која ќе овозможиме подобри услуги и содржини за нашите корисници. Makedonskodevojche.com се обврзува дека на најдобар можен начин ќе ги заштити овие податоци, но Makedonskodevojche.com не може да одговара доколку таквите информации бидат украдени од нашите сервери, нивна злоупотреба, во случај на неовластен упад на нашиот систем или други незаконски активности на корисниците. Makedonskodevojche.com нема влијаните врз содржината на пријателските сајтови до кои е поставен линк и не одговара за нивната содржина.

Промена на содржините на порталот и услугите

Makedonskodevojche.com го задржува правото на промена, отстранување ( привремено или трајно ) на било која содржина на порталот и услугите без обврска за претходна најава. Makedonskodevojche.com не е одговорен за било каква штета настаната од овие промени.

Промена на Условите за користење

Makedonskodevojche.com го задржува правото на промена на Условите на користење во било кое време и нема да биде одговорен за можни последици кои произлегле од такви промени. Промените стапуваат на сила со објавување на порталот или услугите на Makedonskodevojche.com.